PARTNERKAPCSOLATOK

Partnerség

 

Az egyik leginkább érdeklődésre számot tartó kérdés a partnerség, ha valaki asztrológusúhoz fordul. Többféle asztrológiai irányzat többféle megállapításokat  tesz, és ennek alapján ad tanácsot. A csillagok járástól függ?

Aki az asztrológiai pszichológiát gyakorolja, az tudja, hogy a partnerség éppen úgy az ÖN-től függ, mint bármi más. A legnehezebb mindenki számára a valódi önismeret. Ha tudja, ő milyen, ismeri és elfogadja erényeit és hibáit (mert ugyan ki lehetne tökéletes?) , akkor 50%-ban nyert ügye van a másik emberrel való viszony jobbá tételében.

A kétszer 50% az 100%. Ezért konzultációt először a két féllel külön-külön, majd utána kettőjükkel együtt érdemes folytatni. 25 éves tapasztalatom egy tökéletesen alátámasztja. A másik emberbe belelátni, előre tudni, mi lesz a reakciója bármire, hiú ábránd. Sajnos legtöbbször, – megfelelő önismeret hiányában, – az ember maga sem tudja, hogyan fog reagálni, ha…

 

A pontos születési idő ismerete ehhez elengedhetetlen. Több pontosítási módszer van. A legmegfelelőbb hogy  az egyént egyénileg érő külső hatás ismerete, ami az életóra jelzésből ismerhető fel.

Ha állítólagos pontos születési időt is közöl  az illető, el kell végezni egy ellenőrzést, és ha szükséges, egy pontosítást. Néha ez csak néhány perc, de nagyon sokat számit.

Ehhez szükséges pontos dátumra ismerni legalább 6-8, ha lehet, még több fontos élményt. Nem az esemény jelentősége a fontos, hanem a megélés.

A pontosítási munkát azonban ellenőrizni kell.

A képletből az asztrológusnak kitűnik, hogy az illetőnek milyen erősségei és gyengeségei vannak. Erre rá kell kérdezni: igaz-e hogy… És a megerősítő válaszok birtokában lehet a munkához hozzákezdeni.

 

Az önfeltárás és meg- és felismerés az egyes partnereknél

Az első benyomás a születés. Életünk legnagyobb teljesítménye.

Ha az AC vagy a DC, azaz 1. és 7. ház csúcsa körül planéta áll, akkor az a jellemző a születésre, mert ez konjunkció vagy oppozíció. Más, egyéb fényszögek is hatással lehetnek, de közel sem annyira. Ezek a hatások is befolyásolt gyakorolnak az ember egyéniségére, a társas kapcsolatai alakitására.

Számomra is részben újdonság volt, ami éppen most olvastam1 , hogy a gyermek születését követő 9 hónapban az édesanya érzelmi, szellemi és fizikai állapota milyen nagy hatást gyakorol arra, hogy a gyermek érzelmileg milyen igen fontos és mély benyomásokat, – hihetetlenül pontos képet kap arról, hogy a személy, akihez nagy bizalommal kell lennie, és akire rászorul, milyen állapotban van. Ez határozza meg a későbbiekre is, hogy békés, nyugodt, vagy félelemmel teli, bizalmatlan lesz-e azokkal, akikben bíznia kellene, akiknek érzelmeit majd elfogadja.

Mivel minden reakció és erre adott válaszakció emocionális alapon történik, a legfontosabb és elsőséget élvező téma az ÉRZELMI ÉN, amit a születési horoszkópban a Hold képvisel.

 

1Dr.Máté Gábor: Szétszórt elmék c. könyve

Ha a csecsemő, e zsenge korban azt tapasztalja, hogy édesanyja stressztől, depressziótól, félelmektől terhes, akkor ő nem tud bízni benne. És ha benne nem bízik, akkor fél, és  a jövőben soha nem kötelezi el magát teljesen érzelmileg, hiszen a vészcsengő tudattalanul azt jelzi, hegy nem bízhat meg senki állítólagos szeretetében és törődésében.

 

A HOLD alapos vizsgálata

A születési képletben a Hold  a házakban

 

Érzelmi jellemzője ott „lakik” és főként ettől lesz boldog, vagy boldogtalan.

 

Első házban kifelé is megmutatni szándékozó érzékenység, érzelmesség

Második házban értékektől függő. De nem, vagy nem kizárólag anyagiaktól. Az ember számára a pénzen és vagyonon kívül lehetnek más értékek, amelyeket szerezni, megtartani, megóvni akar. „Azért szeretem, mert ő ezt adja nekem.”

Harmadik házban érzelmi reakciók a nem szabadon választott kapcsolatokban élhetők ki leginkább. Legyenek azok kellemes vagy kellemetlen érzelmek. A nem szabadon választott kapcsolatok a testvérkekel és a rokonokkal (kivéve a szülőket), az iskolatársakkal és munkatársakkal, azaz minden olyan emberrel, akit nem ő maga választott, hanem az élet hozta neki.

Negyedik házban családcentrikus, a „fészekhez” ragaszkodó. Ilyen a szülői ház, de ilyen lesz a maga által alapított család is.

Ötödik házban az önkipróbálás, a kockázatvállalás és a saját gyermekek, illetve azokkal szembeni nevelési módszere.

Hatodik házban amunka és egzisztencia, az egészséggel összefüggő témák a Fontosak. Ha a Hold itt áll, akkor szívét is teszi a szolgálatba, amit végez. Ha a partnerségről van szó, akkor ott is szívvel szolgál, mint a munkájában.

Hetedik házban, a partnerek és ellenfelek házában nagyon is a partnertől függő érzelmileg. Nagy igénye van az együttlétre azzal, akit szeret. Az ellenfelei érzelmileg ellenségek lesznek számára.

Nyolcadik házban az elengedések nehézsége merül fel. A féltékenység vagy a partner féltékenységétől való szenvedés lehet (csak alacsony szinten),. Itt érzelmi függőségek alakulnak ki. Ebben a házban Hold elég gyakran depressziós hajlamot hoz.

Kilencedik házban az érzelmi én intellektuálisabb lesz. Az szereti, amitől, akitől tanulhat, akinek átadhatja tudását, akivel értelmesen beszélni, vitatkozni is lehet, akár. Ő maga is hajlandó tanulni, ha értelmes a partnere.

Tizedik házban az elkényeztet vagy a korához képest túl nagy és sok feladatot kapó gyermek később teljesen azonosul azzal, amit akar, ami a vágya és ambíciója.

Tizenegyedik házban a Hold szabad és független akar lenni. Megválasztja, kiket kedvel, kiket nem és ezt nem titkolja. Ha ragaszkodik baráthoz, társasághoz, oda viszont érzelmekkel tud kötődni.

Tizenkettedik házban a Hold, azaz a gyermek elszigetelt, és okkal vagy ok nélkül úgy érzi gyermekkorban és később is, hogy vele nem törődnek, ő kirekesztett, és magánnyal küzd.

Meg kell különböztetnünk az „áldozat”, az „elkövető” és a „szellemi” szintet. Ez utóbbi az, amelyek a személyiség fejlődése során (nem garantáltan, de lehetségesen) érzelmileg felnőtt embert mutat.

Először mindenki áldozat. Születés után és addig, amig az életórával nem éri el az első konjunkciót vagy oppozíciót, érzelmileg gyermek, akár hány éves. Ezért vannak érzelmileg korán érők (ha a Hold 1.-, a 2. vagy a 7. és 8. . házban van, és későn érők, ha az 5., a 6., a 11. vagy 12. házban áll szülésekor.

 

Milyen a Hold a 3 szinten?

Áldozat:          érzelmi sérülések, traumák, szeretett személy érzelmi vagy fizikai elvesztése

Elkövető:         érzelmi sebeket okozó, bántó, szeretet megvonó, érzelmileg büntető, érzelmi

zsaroló: nem szertelek, ha…

Szellemi:         miután volt már áldozat és elkövető is, megérti, hogy az érzelmei lehetnek

pozitívok és negatívak. Ha ez utóbbi állna fent, akkor saját érdekében (és nem

a másik miatt) igyekszik egyensúlyt teremteni önmaga és a másik között.  Ez a

kibékülés, a megbékélés, azaz megértése annak, hogy  az érzelmi hatásoknak

oka van.  Ezt okot megszünteti és már megy is az egyensúlyteremtés. Ez az

érett, felnőtt érzelmi állapot.

 

 

 

Az érzelmi én, a HOLD jelmeze, működésének, – bármely házban, – módja

Minden asztrológiai jegy egy archetípus. A „milyen” keresésre ad választ. A fentebb említett házak a horoszkópban egy asztrológiai jeggyel, archetípussal kezdődnek, és ez a Hold érzelmi környezetéhez való hozzáállása. A Hold saját jegye az, hogy  érzékel, hogyan érez. Nehezíti a helyzetét, ha a ház és a Hold jegye nem ugyanaz.

 

Hold jegyekben

 

Kos                  hirtelen, spontán és nem kitartó

Bika                 ragaszkodó, elváró, hűséges

Ikrek                nyitott, nehezen kiszámítható, de kommunikációban sikeres

Rák                  érzékeny, érzelmes, gondoskodó, anyáskodó

Oroszlán         büszke, tiszteletet elváró, konkurenciát nem tűrő, de nehéz helyzetben

lévőket segítő

Szűz                 szolgálatkész, azonban kritikus, nem ritkán önkritikus is, érdekközpontú

Mérleg            diplomatikus, békeszerető, ravasz. Lényeg számára a harmónia

Skorpió            mélyen érző, érzelmileg romboló és újjáépítő

Nyilas              optimista, túlzásra hajlamos

Bak                  szigorú, merev, zárkózott, de megbízható, hűséges

Vízöntő            szélsőséges, kiszámíthatatlan, kreatív a megoldásokban

Halak              nagyon érzékeny, empatikus, kaotikus, nehezen érzékelhető

 

Mint minden személyiségrésznek és képességnek külvilágban való észlelhetőségét és hatékonyságát a saját házában való helyzetéből olvassuk ki.

Nagyon erős a kardinális, az 1., a 4. a 7. és a 10. ház csúcsán, vagy ahhoz igen közel.

A többi házban ugyanez a pozíció erős.

Azaz akadálytalanul vagy könnyedén fejezi ki érzelmeit, és a környezet ezt világosan láthatja.

 

Ha a saját háza közepe felé halad, az IP ponttól  a TP pontig (ezek a horoszkóp házaiban az aranymetszés szabályai szerint azt 3 részre osztja) gyenge. Az érzelmek természetesne ugyanolyan erősek, de azok világos kifejezés egyre csökken, majd a TP-nél szinte nulla. Hold teát a TP-nél született állapotban igen gyenge.

Majd onnantól újra erősödik, és úgy mint a házcsúcs után a fokszám 10%-tól  az IP-ig (ahol egyre csökkent), itt egyre erősödik, és átlagos mértéket ölt. Az átlagos érzelmi én a kifejezésben rendre nem feltűnő.

Ezt követően a ház utolsó 10%-nál erőltető állapotú lesz. Az alany nagyon igyekszik, hogy értesse érzelmeit, de mégsem jár sikerrel, rengeteg energiája és igyekezete ellenére, ugyanakkor a környezet ezt túlzásnak ítéli, érzi.

 

Most már tudjuk, melyik házban és jegyben álló  és ilyen erősségű Holdakat találhatunk.

De van még más is, amit meg kell figyelnünk:

 

A Hold fényszögei

 

Az érzelmi Énnek általában vannak együttműködői, hacsak nem fényezőig nélküli, szóló, ami nagyon ritka.

Az egyes személyiségi részek (ezek a legfontosabbak) és képességek közül egy vagy több fényszög kapcsolatban lehet a Holddal. Igy valamiféle „brigádot alkotnak”, amelynek van motivációja: vonalas = akció, háromszög: alkalmazkodás, négy- vagy sokszög: biztonsági igény.

 

A „brigádban” a legerősebb (maga házában) a brigádvezető, és ez jó esteben Hold, de lehet más is. Ha más, akkor az érzelmek attól az erősebbtől függenek.

 

A Hold kapcsolód társai:

 

NAP                            miközben az apa jelképe is, az önbizalom és akarat, az agy jelképe

Hold-Nap:  az érzelmek és cselekvést irányitó akarat együttműködik.

 

Merkúr                       a kommunikáció képessége, amelyben az érzelmek kifejezhetők.

Ha nem jelez kontrasztot a fényszög, ez nagyon jó tulajdonság

másokkal való kapcsolatban. El tudja mondani, mit érez.

 

Vénusz                        a diplomáciai érzék, a stílus, az élvezet, a harmónia. Mindig a

kellemeset keresi az érzelmekben is, és a kifejezésmódja a maga stílusa, tehát jellemző rá.

 

Mars                           a harc, a küzdelem, adott esetben az agresszió is. A spontaneitás, a

hirtelenség az érzelem nyilvánításban és érzelmi alapú cselekvésben.

 

Jupiter                        lehet átgondolt, bölcs érzelem nyilvánítás, és lehet eltúlzó az

elvárásaiban és a kifejezésben is.

 

Szaturnusz                 visszafogott, önfegyelmemmel rendelkező, esetleg merevnek és

szigorúnak tűnő. Akár ridegség benyomását is keltheti. Mivel Szaturnusz az anya képviselője, az anyához való fizikai vagy érzelmi szoros kapcsolat, ami soha sem múlik el.

 

Uránusz                      kiszakíthatatlan érzelmek és érzelem nyilvánítás. Néha gúnyosan,

humorral tele, néha rebellis módon.

Neptun                       kaotikus vagy érthetetlennek tűnő, de érett formájában nagyon

empatikus, akár önfeláldozó is lehet.

 

Plútó                           Hold a Plútóval nehéz helyzetben van. érzelmi zsarolás lehet, vagy

érzelmek teljes  „halála” és újjáélesztése.

 

A fényszögek jellege

HOLD fényszögei személyiségi részhez vagy képességhez

 

konjunkcióban: igen erősen kötődnek. Elválaszthatatlanok.

félszextilben: kettőjük közül az erősebb (a házában) információkat küld a másiknak

szextilben: jó az együttműködés, de elváró, és az akarat számára kissé passzív

kvadrátban: kihívás mindkettőjüknek. Harc, mint egy bokszmeccs. Az erősebb győz.

trigonban: jó együttműködés

kvinkunkszban: fejlődést elősegítő, egyensúlyt teremtő kapcsolat.

oppozicióban: nagy ellentét, harc, kötélhúzás. Egyik mindig a „rövidebbet húzza”.

 

FONTOS TUDNI

hogy a születési képlet a születési adottságokat, a kiinduló pontot mutatja. Az ember élete során, ahogy múlnak az évek, időről-idő kap életfától jelzést Holdhoz, mint másik két személyiségi részhez és képességhez is. Ilyenkor midig érzelmi megélés van, a történéstől függetlenül.

Amikor az első konjunkció vagy oppozíció a  Holdra megtörténik, először van az embernek lehetősége arra, hogy a külső hatásokra érett érzelmi énnel reagáljon. Aztán jönnek további fényszögek és újra a nagyon jelentő konjunkció vagy oppozíció. Ez olyan, mint egy érzelmi vizsga, tehát nagyon fontos az ember életében. Ha ez pozitív megéléseket hoz számára, akkor onnantól bízhat benne, hogy történjék bármi, ő már érzelmileg nem kap sebeket.

De az életóra megy tovább és jönnek újabb érzelmi ént érintő feladatok.

Mindenki lemérheti önmagában, hogy érett-e érzelmileg vagy sem. Ha érett, akkor már soha nem lesz áldozat, sem elkövető sem.

 

Az ember minden képességéből egy életben nem tud felnőtté válni. Tehát a „leckék” megélése nem garancia semmire. Önfejlesztés kérdése, hogy az ember valóban megismerje önmagát.

Párkapcsolatnál nagyon nagy előny, ha mindkét fél érzelmileg felnőtt.

 

Az alap beállítottság

Az introvertált, énközpontú embernek a planéta szimbólumai többsége az Én-oldalon, azaz a IC-MC tengelytől az aszcendens felé állnak. Az extrovertált személyiségé pedig az IC-MC tengelytől a DC oldalán vannak.

 

Önismeret

Ha az egyik féllel megtörtént a beszélgetés, és hajlandó volt felismerni önmagát, akkor ugyanezt meg kell tenni a másik féllel is.

 

Csak ezután lehet eredményes párkapcsolati konzultációt indítani. Teljesen felesleges az egyik félnek elmondani, milyen a másik, mire számíthat, hiszen senki, még a legügyesebb asztrológus sem képes azt tudni. Hogyan is tudná, ha sokszor az érintett maga sem tudja, hanem csak az átbeszélés után „jön rá”.

 

 

A PÁRKAPCSOLATI ELEMZÉS A KÉT FÉLLEL

Ez az asztrológus kérdései és a két fél válaszai formájában történhet. Tapasztalatom szerint a jó kérdésfeltétel lehetőséget ad arra, hogy a felek olyan nyíltan beszélnek önmagukról (és nem a másikról!) hogy a másik fél megérteni képes őt.

Tehát az asztrológus feladat nem a „megmondás” hanem kizárólag a kérdezés, amire a két fél majd válaszol.

 

Valahogy igy:

 • mennyire vagy képes kifejezni az érzéseidet a partnered felé?
 • gátol-e valami az érzések kifejezésében a partnereddel? Ha igen, mi?
 • hogyan képzeled el az anyagiak kezelését a kapcsolatban? Miért úgy?
 • milyen a viszonyod az anyóssal? Apóssal? Miért?
 • milyen számodra az otthon meleg? Mit várnál el tőle?
 • akarsz-e gyermeket? Ha van, hogyan bánsz velük?
 • van-e stabil munkád? Ha nincs, mi ennek az oka?
 • mit vársz el a kapcsolattól? Szerinted milyen az ideális párkapcsolat?
 • tudsz-e lemondani? Miről? és Miért?
 • képzettségben hasonlók vagytok-e? Ha nem, aki alulképzett érez-e késztetést a párja miatt tanulásra?
 • mi a karrier ambíciód? Szerinted elérheted azt? Hogyan? és ez milyen hatással lenne a partnerségedre?
 • van-e baráti társaságod? Azokkal külön szeretsz találkozni vagy a pároddal közös is van?
 • mennyire igényled a szabadidőt, a függetlenséget, amikor azt tehetsz, amit akarsz, a párod nélkül is?
 • mennyi igényed van saját szabadidőre, amikor nem zavar senki? A párod sem.

 

Talán meglepő, de  egy ilyen beszélgetéskor a másik hallja az őszinte „vallomást”., mert másként fogalmazódik az meg, mint egy szemrehányás, vagy bántás négyszemközt.

A másik fél megérti mindezt, mert emóció mentesen tud odafigyelni.  Ez mindig a kapcsolat javulásához vezet.

 

MÁS KAPCSOLATOK

A partnerségi összevetés nagyon hasznos nemcsak házastársaknál, élettársaknál, vagy szerelmi kapcsolatban. Nagyon jó a szülő-gyerek (ha már felnőtt), a meny-anyós vagy vej-após, esteleg testvérek, vagy főnök-beosztott, stb. bármely kapcsolatban.

 

Több alkalommal tartottam tanácsadást serdülőkorú fiatalnak. Rendszerint az édesanya jött vele.  Engedélyt kértem a gyermektől, hogy a mama  jelen lehessen. Rendszerint meg is kaptam, és csak ekkor fogtam hozzá.

 

Budapest, 2022.08.11.

 

Bertalan Éva