Kategória Saját írásaim

PARTNERKAPCSOLATOK

Partnerség   Az egyik leginkább érdeklődésre számot tartó kérdés a partnerség, ha valaki asztrológusúhoz fordul. Többféle asztrológiai irányzat többféle megállapításokat  tesz, és ennek alapján ad tanácsot. A csillagok járástól függ? Aki az asztrológiai pszichológiát gyakorolja,…

Planéták funkciói a horoszkópban

Planéták funkciói a horoszkópban NAP fizikai szint érzelmi szint szellemi szint áldozat elkövető felnőtt állapot csökönyösség akaratosság akarás dac beképzeltség akarat kifejezése döntésképtelenség elbizakodottság ambíció makacsság gőg becsvágy megszégyenülés hivatástudat büszkeség méltánytalanság kivagyiság életkedv szégyen…