Mars energia kutatása vezető politikusoknál

Azért időszerű ez a kutatás, mert számtalan konfliktus zajlik éppen a világban, mostanában, 2022-2023-as években.

 

Ha valaki vezető, döntéshozó politikus, annak vannak belföldi és külföldi ellenfelei, akikkel a maga módján képes bánni. Lehet áldozat (fizikai szint), elkövető (érzelmi szint) és lehet szellemi szintű, integrált Mars is, amikor nem támad, mert tudja, nincs védekezésre szüksége.
Az ellenségkép gyártsa, a mások okolása valójában félelem a sikertelenségtől és sokszor a felelősségvállalás hárítása is.

 

Az asztrológiai pszichológia nemcsak arra kíváncsi, mi történt, történik vagy történni fog, hanem főként azt akarja érteni, hogy MIÉRT?
Összesen 373 politikust vizsgáltam meg ilyen szempontból, kizárólag azokat, akiknek születési idejét magam állapítottam meg, vagy másoktól származó adatot korrigáltam. Nagyon kevés esetben elfogadtam és igy került a listámba.

 

A kutatás módja.

 

1. Mars energia erőssége a maga házában (életterületen, a radixban).


Mivel más asztrológiai irányzatok más módszerrel állapítják meg a születési időt és az erősségeket-gyengeségeket is másként állapítják meg, ettől bátran el lehet tekinteni.
A Huber módszer szerint erős az, ami a házcsúcs után, max. a ház fokszámának10%-ban áll. Igen erős a, amelyik ugyanígy, de kardinális házcsúcshoz közel található.
Átlagos erőben van a házcsúcs és az IP között, majd gyenge az IP-TP között, és krízis ponton a leggyengébb a TP pontnál.
Utána újból átlagos lesz egészen a TP és következő házcsúcs felétől a ház végének 10%-ig. Onnantól túlzó, erőltető.

 

Mindez csak KOC házrendszerrel igaz, ahol az IP és TP pontok az aranymetszés szabályai szerint alakulnak a helyükre.

 

2. Mars fényszögkapcsolatai más személyes energiákhoz


A fényszögek hasznossága attól függ, mivel áll kapcsolatban. Mars férfias energia és hatékonyabb Nap és Plútó kapcsolatban, és különösen konjunkció, kvadrát vagy oppozíció esetén.
Nőies energiák (Vénusz, Szaturnusz, Uránusz ezeket nagyon nem jólviselik. Ezért lehetnek inkább nyugtatók, csillapítók, és nem segítők a Mars számára.
A többi, semleges energia is szenved tőlük, különösen konjunkció, kvadrát vagy oppozíció esetében.

 

Mit láthatunk azonnal a listából?

A lista úgy készült, hogy Mars egyéb személyes energiákkal fényszög kapcsolatban van-e. Ha több személynél, – akár eltérő erővel, – ugyanazok a személyiségrészek kapcsolódnak Marshoz, akkor ez egy kis csoportot alakit belőlük.

 

Azonban ha alaposan megnézzük, egyetlen párt sem találunk a politikusok között, akik minden szempontból azonos személyiséggel rendelkezne. Vannak részletekben hasonlóságok, de azonosság soha.
Ebből leszűrhető, amit az asztrológiai pszichológia vall, hogy mindenki egy egyéniség és akciói, reakciói ettől, illetve ennek fejlettségétől függenek.
Természetesen a politikus éppen úgy, mint bárki más, élete során a tapasztalatai alapján lehet áldozatból elkövető, majd szerencsés esetben szellemi, integrál képessége adódik a szobán forgó energiából. Erre azonban garancia nincs.

 

A listában sok olyan személy szerepel, akinek személyes energiái kapcsolata egyedi. Másoknál van hasonlóság, és ezek a kis csoportok, ahol természetesen mindenki többé-kevésbé más.

 

Külön figyelmet érdemel az, ha Mars szóló, és nem kapcsolódik semmihez sem. Ez a konfliktuskezelésekben szélsőséges, néha igen agresszív, máskor meg szinte lebénultnak tűnik. A személyes helyzettől függően. Minden esetre nagyon kiszámíthatatlan az ilyen mars energia, mert senki nem tudja előre, – még az érintett sem, – hogy egy adott szituáció melyik változatot fogja belőle előhozni.

 

Egyedül Leber Julius Mars energiája erős.
Kurz Sebastian, Palme Olof és Cals Jo átlagos erőjű Marssal rendelkezik, a gyengékkel Villepin de Domenique, Darányi Kálmán, Herriot Edouard.
Erőltető, túlzó Mars van Maduro Nicolas és Humala Olanta radixában.

 

Milyen is lenne az ideális politikus a konfliktuskezelések szempontjából?

 

Az elvárások:
Mars energiája legyen erős, de ne erőltető

 

Mars energiája legyen szellemi szinten, hogy ne kelljen védekeznie (ellenségképeket gyártania) és ne is legyen áldozata a támadásoknak. Ő maga se támadjon.

Mars energiájának legyen kapcsolata Vénusszal, hogy a diplomáciai képességet alkalmazza konfliktusok esetén. Az ilyen fényszög kapcsolatnál legyen Vénusz legalább olyan erős, mint Mars. Szextil és trigon Vénusznak kedvez, kvadrát és oppozíció Marsnak. Az igazi egyensúlyteremtéshez jobb a félszextil (információk vétele és továbbítása), és még sokkal jobb a kvinkunksz, hogy a két véglet között sikeresen egyensúlyozzon. A konjunkciójukat egyikük sem kedveli igazán.

 

Mars energia kapcsolata Jupiterrel (de csak szellemi szinten!) nagyon előnyös lehet, mert a villámgyors átlátás és megértés jele lehet.
Alacsonyabb szinteken az túlzó optimizmusra és a túlzásokra van hatása, ami elkerülendő.

 

Mars energiának legyen kapcsolata Szaturnuszhoz, ami jó esetben az előrelátás, felelősségvállalás és a stabilitás (önkontroll is) irányába visz. Mars-Szaturnusz között Szaturnusznak kedvez a szextil, a trigon és kevésbé, de mégis a félszexkszit és a kvinkunksz, ami egyensúlyteremtő. Az oppozícióban egymást gátolják, és a konjunkció sem szerencsés, mert Mars úgy érzi, hiába vállalkozik nagy akciókra, valami, vagy valaki mindig gátolja a sikerben, a győzelemben.
Éppen úgy, mint az oppozíció kettőjük között.

 

Szerettem volna egy ideális politikust találni, de nem jártam sikerrel.

 

Az elmélkedés végén ott áll a teljes lista a konstellációkkal, de most kitérnék néhány politikusra, akik értése jelenleg nekünk fontosabbak a többinél. Ezeket nevét pirossal jeleztem a listában.

 

Karácsony Gergely, jelenlegi főpolgármester, a listában

 

Jövőre választás lesz, és vannak ellenjelöltek.
Látható, hogy meglehetősen sok energiája kapcsolódik Marshoz, holott, abszolút nem egy hadvezérnek tűni a külvilág számára.


Miért is?
Mars energiája az 3. házban erős. A konfliktuskezelés a nem szabadon választott kapcsolatokban csúcsosodik ki. Ezek nem a hívei, hanem bárki, mindenki, akár Budapest népe is.

 

Tehát nem támad, – főleg nem megelőző támadásban, -mert tudja, neki van képessége megvédeni magát, ha erre szükség van (Mars 1. ház, erőben).


Mars kvadrát Holdra, ami a 6.házban, tehát a munkában és egzisztenciában győz az érzelmek felett, ugyanakkor magánemberként ezt nyilván megszenvedi.
Mars szextil a Merkúrja mutatja, hogy aktiv a kommunikációja bár gyenge alapjában, Mars hatására képes aktivvá válni (szextil, amit a Kommunikáció jobban visel), de csak, ha erre szükség van.


Mars-Jupiter konjunkciónál Mars az úr, Jupiter szeretne kevésbé aktiv lenni, de a nem szabadon választott kapcsolatokban igyekszik helyesen látni, meglátni és érteni.


A nem szabadon választott kapcsolatokban folyó konfliktuskezelés erősen befolyásolja a 6. házban (munka, egzisztencia9 álló Szaturnuszt is, Ez egy
„muszáj” erő, hogy az akciókért és reakcióként felelőssége kell vállalni, és bizony, nem ritkán az akcióókat – a munkájában, – korlátozások érhetik. Ezzel meg kell küzdenie.

 

A jövő


2024. tavaszáig éppen mindezek az energiák kapnak életórától, aktualitás jelzéseket. Konfliktusok kezelése egyfolytában addig, az említett összes energia használatával.
Őszre már csak a trigon Nap marad meg, amikor az önkormányzati választások lesznek. A téma: van-e annyi önbizalma és akarata, hogy megkockáztassa az újra indulást?
Ezt csakis ő tudhatja.

 

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a listáiban 90.

 

Mars energiája gyenge az 1. házban. Az egyén valószínűleg tudja, érzi, hogy nem harcra, versengésre született.
De van segítsége, hogy az aktivitás és a versengést is megkockáztathassa.

 

 

Legjobb segítője, hogy a Mars konjunkcióban áll Vénusszal. Ez ugyan csökkenti a konfliktushajlandóságot, de mérsékli annak módját. Másik előnye, nem durvul el kommunikációban.


Plútó kvadrát az mutatja, hogy a hatalomért való harcra készen áll, csak kétséges, az akcióinak diplomatikus közlése, közvetitésé, elegendő-e a győzelemhez.


Mars energiája kvinkunxban a felszálló holdcsomóra, ami a hit, a világnézet és a bölcsesség házában van.


Ez eddig és a jövőben is figyelmeztetés arra, hogy sokat tudsz, de még nem eleget adtál át tudásodból. Most (és minden ilyen állásnál) egyensúlyba hozható.


Jelenleg, 2023. decemberében a 9. házban a krízis ponton van, tehát a külvilág abszolút nem veszi észre, mit tesz. Pedig éppen Szaturnusz trigon van az életórától. Ez kívülről lehet korlátozás is, de belül önkorlátozás, a bizalom és az arra való alkalmasság lehetősége. Másik jelzés egy félszxtil Jupiterre. Ez lehet jogi ügy éppen úgy, mint a megértés, a bölcsesség megélésének ideje, Hátrányos lenne az eltúlzott optimizmus.
Nyilván most kénytelen lesz a válsága miatt irányt változtatni. Ez minden 52 éves ember tapasztalata. Innen vezet majd a karrier csúcsára az út, vagy éppen ellenkezőleg, ha nem vált.

 

Netanjahu Benjamin, Izrael elnöke, listában 24.b

 

 

Mars a 7. radix házban harcostársakat vagy harcoló ellenségeket jelez az életben. A Mars-Nap (erős), szextil egy kicsit gyenge az igazi háborúhoz. Mars-

Hold szextil szerint érzelmileg is benne van a konfliktusokban és ezek a harcokat befolyásolják.
Jupiter kvinkunksz a Marsra csak átlagos erőben van az aktivitáshoz képest, de kiegyenlítő, egyensúlyt kereső fényszögként lehet a konfliktusok segítségére.
Túlzás baj lenne, de lehet akár bölcsesség is.
2023. októberében, a Hamasz váratlan támadásakor Netanjahunak az életórája az 1. ház gyenge zónájának kezdetén trigon Uránuszt mutatott. A váratlan esemény, amire nem számított, és ami a saját önképét (1. házból) is érintette.
2024. májusában lesz vége az Uránusz életórának. Az esemény azért történt, mert nem változtatott, nem vezetett be reformokat, amelyek ezt (is) megakadályoztak volna.
A békekötés lehetősége egy életóra kvadrát Vénusznál lesz mutatkozhat, éppen egy év múlva. Vajon elég diplomatikus lesz-e hozzá? Ígéret nincs, csak lehetőség és feladat.

 

Zelenskij Volodimir, Ukrajna elnöke, listában 54.

 

 

A konfliktuskezelés energiája a 3. házban van a radixban, a nem szabadon választott kapcsolatok életterületén. Ez lehet belső vagy külső ellenzék, akiket nehezen tűr el.
Mars erős, és a vele szemben álló Nap (önbizalom, akarat, döntés), valamint a diplomácia érzéket is képviselő Vénusz. E kettő átlagos erőben van, tehát Mars diktál, a másik kettő kényszeredve alkalmazkodik.


A konfliktusok terén Uránusznak is szerepe van. A félszextil segítségére lehet hírek fogadásában és továbbításában, és innovativ, kreativ úton változtatásokkal segítheti a konfliktuskezelést. De mindenkor az akarat és önbizalom, a döntés az úr. Kivéve, ha éppen valami más energia kap az életórától érintést.

 

2022. februárjában, amikor az oroszok megtámadták országát, az életóra éppen indult a 8. ház gyenge zónájában és kvinkunksz fényszöget vetett Holdra, egyidejűleg kvadrátot Plútóra.
Az érintettség a hatalmát célozta meg (radixban 5. házban, az önkipróbálás és kockázatvállalás területén van), de most „áthívták” a függőségek és kényszerű változások, és ennek kapcsán változtatások életterületre. Még egy Neptun félszextil is volt a háború kitörésekor. Neptun lehet sok dolog jó esteben, de ez a rossz eset volt, azaz a káosz és bizonytalanság, neki személy szerint is. Ez a személyes ideológiával is összefügg.


A háború kitörése után szinte azonnal megszűnt a Plútó életóra, de maradt a Hold és a Neptun, egészen 2022. augusztusig.


Idén novemberben, tehát pár hete, a 8. házban kilepett a gyenge zónából az életóra, és elhagyta a krízis pontot is.
A külvilágban az energiája egyre nő majd, de csak 2024. novemberében lesz a következő jelzés, egy kvinkunksz Jupiter. Ez jogi ügylet lehet, tehát akár tűzszüneti vagy békeszerződés is. Ekkortól lesz elegendő ereje is hozzá a külvilágban.

 

Putin Vladimir, Oroszország elnöke, a listában 106.a

 

 

A konfliktuskezelés energiája a 3. házban van a radixban, a nem szabadon választott kapcsolatok életterületén. Ez lehet belső vagy külső ellenzék, a számára nem igazán elfogadhatók.


Mars erős, és az érzelmeknek (Hold) egyensúlyozó szerepe van a konfliktuskezelésben. Az érzelmek is erősek, igy hatásuk az akcióban- reakcióban szintén ilyen.

 

Merkúr, a kommunikációs képesség (Merkúr) csak átlagos erőben van, tehát a Mars bármikor uralkodik felette. A düh és harag, az ellenségeskedés kiviláglik a kommunikációjából.

 

A hatalom és manipuláció jele, Plútó, bármely szinten is működjék éppen, átlagos erőben van és bár segíti Mars energiáját, egy trigon nem a legaktivabb, inkább magától értetődő kapcsolat. Automatikusan működő.
Konfliktuskezelésnél tehát Mars és Hold az úr, a másik kettő a követője.

 

2022.02.24-én, Ukrajna megtámadásakor Putin életórája gyenge volt és nagyon közeledett a krízis ponthoz az 1. házban. „Ki vagyok én? Látja-e mindenki, hogy itt vagyok?” Mivel nem igy érezte, tett róla, hogy igy legyen.

 

Konkrét életóra jelzések akkor:


– trigon a 8. házban lévő Jupiterre: függőség jogossága és esetleg jogi rendezése. Jupiter nem ellenzi a trigon fényszöget.
– szextil a 10. házban lévő Uránuszra. Az ambíciók és karrier életterületen van Uránusz, de gyenge zónában. Mégis a meglepő, a változtató energia egy szextillel nagyon jól működhet.
– félszextil Neptunra, amely az 1. házban szintén gyenge, és a itt, világnézet, valamint esetleg a káosz energiája. Eredetileg nem túl erős, most még az átlagot sem éri el.
– kvinkunksz a felszálló holdcsomór. A holdcsomónak nincs energiatartománya, csupán az látszik a radixban, hogy az 5. házban van a felszálló holdcsomó. Karmikus tehát a saját szabadság és függetlenség és az önkipróbálálás, és kockázatvállalás közötti egyensúly megteremtése (mindenkor).

 

Jelenleg, 2023. december elején az 1. ház legvégén, a túlzó, erőltető zónában jár az óra és kvadrát Mars jelzést mutat. Nos eldurvult akciókra kell számitanunk, még ebben a hónapban, bár a jelzés nyár óta megvan.


2024. áprilistól 8 hónapig Hold trigon jön, ami érzelmi érintettséget jelez.


Az erőltető, túlzó Putin pedig a 2024-es születésnapján „átlép” a 2. házba, és onnantól minimum 6 hónapig igazi erőben lesz. Majd 2024. decemberben egy időre nem látszik feladat, kihívás.
Mindez természetesen az ő személyes szemszögéből nézve látszik igy, és 2023.dec.-2024. ápr. időszakot túl is kell élnie.

 

Novák Katalin, Magyarország államfője, a listában 186.g

 

Mars a 12. házban gyenge, tehát nem harcos tipusnak látható a külvilág részéről.
Egyetlen kapcsolata a radixban Jupiterrel van, konjunkcióban, ami szintén gyenge.

 

A Jupiter, – a személyiségtől függően, – lehet áldozat, elkövető vagy szellemi, integrált és a jó sors sikeres irányítója.


Kívülről ezt nehéz megállapítani, melyik szinten lehet.


2022.05.10-én lépett hatalomra. Akkor a 8. házból trigon Hold jelzése volt, a 8.ház gyenge zónájából. Ez a külvilág számára alig érzékelhető érzelmi témája lehetett, amikor a 8. házban a függőségek megszüntetése lenne a feladat. És ez is az érdeke annak, amit tesz.
Most, 2023.decemverében, már az átlagos erősségű helyen, oppozíció Szaturnusz életóra jelzése van. Ez az eredeti (2. házasban álló) Szaturnusz vizsgája a Szaturnusz funkciókról. Elég érett-e már ebből? Szaturnusz magas szinten, – ha valóban érett, – akkor a felelősségtudat, az önkontroll, a bizalomra való alkalmasság ideje. Alacsonyabb szinteken lehet áldozat vagy elkövető, korlátozások, akadályok szempontjából.
Melyik szintet tudja élni, azt még májusig tapasztalhatjuk, amikor is vége lesz a Szaturnusz feladatok jelzésének.
Frigyemre méltó, hogy 2024. február elején a radix és a karma életóra együtt fog állni, és ennek valami igen fontos dolognak kell lennie. Majd látjuk… Nagy belső változás, ebből adódó külső változtatások mutatója ez, a függőség megszüntetése érdekében.

 

 

Dobrev Klára, árnyékormány vezetője és miniszterelnök aspiráns, listában 186.c


 

Két okból is érdemes megnézni a Mars energiáját: mert igen aktivnak láthatjuk ellenzékiként, és mert ugyanabba a csoportba tartozik a listában, mint Novák Katalin.
Mars energiája erős a 3. házban, tehát a nem szabadon választott kapcsolataiban. Most nincs pozícióban, de ha egyszer lesz, akkor ez az ellenzékkel szembeni megnyilvánulása lesz.
A Mars energia azonban nála trigonnal áll Jupiterhez, amely képesség átlagos erőben van a radixban. Mars egyébként is erősebb, de a trigon számára fékező, nyugtató hatás, ami Jupitertől jön. Jupiter is lehet a megélés szintje szerint más- más. A legjobb esteben a bölcsesség, ami fékező hatású a konfliktuskezelésben, de lehet áldozat vagy elkövető is, ha például jogi téma jön elő, vagy megpróbálná túlzásba vinni a Mars energiát (támadás). Milyen szinten áll ezekből, azt is csak ő maga tudhatja.

 

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, a listában 183.b

 

 

Mars energiája a 11.. házban, – szabadság, függetlenség, barátságok és az elithez tartozás, – átlagos erőben van a radix képletében.
A Marsnál erősebb Uránusz (erőben van) vezeti a Mars energiát, igy a radix háza szerint ideális ellenzéki, aki rebellis, szokatlan módon éli meg a konfliktuskezeléseket. Extrém.


Számára sajnálatos módon a Mars energiával opponál a gyenge Szaturnusz. A stabilitási biztonsági igény, a korlátozások, zavarók a Mars energiára, de mégis csak Mars a kissé erősebb (átlagos). Ez nem tűri a korlátozásokat. Az erős Uránusz mindig hatékonyan indítja be Mars energiát, és akkor Szaturnusz toporzékolhat ott a másik oldalon.


Ez a másik oldal az önkipróbálások, kockázatvállalások radix területén van. Ennek hátrányait élheti meg a maga kedvenc rebellisségében.

 

Az eddigi Mars életórák

 

1998.07.08 Miniszterelnök lett
Életóra: a 6. házban erős, és kvinkunx Mars

 

2010.05.29
második miniszterelnökséget nyert Életóra: 8. házban, erőben, kvadrát Mars

 

2022.04.03
ismét Fidesz-KDNP nyert a választáson
Életóra: a 10. házban átlagos erőjű zónájában, félszextil Mars

 

2022.07.23 sok kritikát provokáló tusnádosi beszéde Életóra: a 10. ház erős zónájában, félszextil Mars

 

2023. szeptembere óta, és onnantól még 8 hónapig a jelzés szextil Nap és félszextil Plútó, miközben az óra a 11.ház erős zónájában van az ez évi születésnapjától kezdve.
Most is erős még. Ez az önbizalom, az akarat és a hatalom témákban mutatkozik meg. Szextil kissé gyenge a Nap számára, és inkább elvárásokat jelez, mint akciók sikerét.
A félszextil Plútó jelzés szerint nagyon fontos figyelnie és továbbitani a híreket, ezekből tanulni a saját hatalma megtartása érdekében.

 

Áprilisban már csak átlagos erőben lesz és a Nap-Plútó érintettség mellett bejön még egy trigon Jupiter a 7. házból. Azaz az együttműködők és/vagy ellenfelek részéről. Jupiter jól viseli a trigont, és szinte természetes, hogy hat az életben.


Ha nem túlzások és irreális optimizmus lesz ez nála, akkor valamilyen jogi folyamat, ami lehet pozitiv kimenetelű, ha helyesen látja és érti a dolgokat.

 

2024. májusában eltűnik a Nap és Plútó jelzés és marad a Jupiter. Innentől ez lesz a fő lehetőség és feladatjelző. A jog és esetleg bírósági ügyek.
De júliustól (8 hónapig) jön egy Neptun kvadrát jelzés a Jupiter mellé. Neptun nagyon nem szereti a kvadrátot. Itt nagyobb esélye van annak, hogy a szülött áldozat (becsapják) vagy elkövető (ő csal). Természetesen lenne magasabb szint is, a spirituális látásmód kialakulása Jupiter és Neptun együttesével. Bár semmit kizárni nem lehet, de ez aligha elképzelhető róla. Milyen káosz lehet számára jogi ügyekben? Majd látjuk.
És hogy még nehezebb legyen a jövő éve, a Jupiter és Neptun mellé novembertől (8 hónapig) egy Vénusz kvadrát is csatlakozik. Politikusoknál Vénusz jó esetben a diplomácia, a béke és harmónia teremtése. Egyébként meg az anyagiak miatti kaotikus jogi ügy keletkezhet.
2024. végére már nagyon átlagos erőben lesznek ezek a személyes energiák.

 

Mások, összehasonlításként

 

 

Kiválasztottam néhány kis csoportot, ahol ugyanazok a személyiségi energiák vannak egymással kapcsolatban, csak a radixban más-más életterületen és más energiakészlettel.
Ha az életóra halad, -mivel a Koch házak nem egyenlő nagyságúak, – előfordulhat, hogy egy időszakban a született erős energia gyenge lesz, és fordítva: a született gyenge erős, vagy túlzó is lehet egy adott időszakban.
Ennek illusztrálására nézzük meg néhány csoportot, főleg olyat, -ha van ilyen, ahol a fenti, kiemelt személyek is szerepelnek.

Valamennyi konkrét életesemény már ismert néhányukról.

 

Maduro Nicolas, Venezuela jelenlegi elnöke, túlzó Mars az 1. házban


„Én harcos vagyok az érdekeim érvényesítéséért”. 2006.08.19-én külügyminiszer lett.
Mars életóra jelzést nemtaláltam a jelentős életeseményeknél (Wikipédia), de tény, hogy 11. évét tölti a hivatalában és amikor 2015-ben az ellenzék többséget szerzett a parlamentben akkor több döntési lehetőséget kivett a parlament hatásköréből. Hosszú évekig önrendelkezési jogot szavaztatott meg magak a parlamentben.

 

Humala Ollanta, Peru jelenlegi elnöke, túlzó Mars a 12. házban

 

„Én harcolok, hogy vegyetek észre, hogy Én milyen erős vagyok” Fiatalon katonaként kezdte pályafutását.
Fontosabb életeseményeinél nincs Mars életóra.

 

Semjén Zsolt, jelenleg miniszterelnökhelyettes, túlzó Mars a 6. házban
„Harcosan szolgálok, hogy ellenségeimet legyőzzem”

 

1997.júniusában KDNP-n belüli válságban támadta az elnököt, aki megmárthatta pozícióját.
Életóra: a 6. ház végén, túlzó Mars konjunkció

 

1997. júliusban a párt szétszakadása miatt megszűnt parlamenti helye.
Életóra: a 6. ház végén, túlzó Mars konjunkció

 

1997.10.25 Lemondott KDNP tagságáról és az MDF-hez csatlakozott Életóra: a 6. ház végén, túlzó Mars konjunkció

 

Ami még Mars energiához köthető, tudjuk róla, hogy szenvedélyes vadász és hogy az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke.

 

Kurz Sebastian, korábbi osztrák kancellár Mars az 5. házban, átlagos erővel a radixban.

 

„Vállalom a kockázatot, hogy kipróbáljam, mit tudok”

2021.09.26 nyomozás kezdődik ellene hamis tanúzás miatt és korrupciós ügyben szerepe kapcsán
Életóra: Mars a 6. házban, erős, félszextil 2021.10.11 megbukott, lemondták
Életóra: Mars a 6. házban, erős, félszextil

 

Palme Olof, volt volt miniszterelnök
Mars a radixban átlagos erőben a 7. házban
„Ellenségeimet legyőzőm”

 

Fontosabb életeseményeinél nincs Mars életóra jelzés.

 

Cals Jo, volt holland miniszterelnök Radix Mars átlagos erőben, az 5. házban

 

„Vállalom a kockázatot, hogy kipróbáljam, mit tudok”

 

1952.09.02 oktatási és kulturális miniszter eltt
Életóra: éppen csak átlagos erőt megütő kvadrát Mars életóra a 7. házban 1971.12.30 halála. Halál oka agydaganat.
Életóra: a 10. ház krízis pontja előtt, gyenge, félszextil Mars

 

Ezt az összehasonlítást minden asztrológus elvégezheti.
Itt áll a teljes lista mellékletben.

 

A fényszög nélküli Mars táblázata fentebb megtalálható.
Aki a születési idővel nem ért egyet, vagy nem ismeri a Huber féle erősségeket és gyengeségeket a házakban, bátran hagyja ezeket figyelmen kívül! A fényszögek minden módszerrel ugyanazok.

 

2023.12.11 Bertalan Éva